Amortering

Att amortera betyder är att betala av en skuld. Många lån ska betalas ner månatligt genom att låntagaren amorterar.

Då räntekostnaderna baseras på lånets storlek kan låntagaren genom att amortera också sänka sina kommande räntekostnader

Pensionärslån skiljer sig från många andra lån genom att de är helt amorteringsfria. Det innebär att låntagaren aldrig behöver amortera på lånet, som därmed inte heller höjer låntagarens månadskostnader. I stället för att lånet ska amorteras ner löses hela lånesumman vid ett och samma tillfälle när låntagaren önskar.

Tillbaka till ordlistan