Räntekostnad

Räntekostnad är den kostnad låntagaren får betala till banken för att låna pengar.

Räntan kan vara fast eller rörlig och består av en bestämd procentsats som räknas på hela lånebeloppet. Erbjuds fast ränta innebär det att låntagaren kan låsa en bestämd räntesats som då gäller under en bestämd period. En rörlig ränta uppdateras var tredje månad i samband med förändringar i marknadsräntan

Pensionärslån har rörlig ränta som justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan. På ett pensionärslån läggs räntekostnaden till den totala låneskulden, som blir den nya totalen och underlaget för framtida räntekostnad. Räntekostnaden på pensionärslån betalas först i samband med att låntagaren löser lånet, vilket innebär att lånet saknar månadskostnad.

Tillbaka till ordlistan