Belåningsgrad

En belåningsgrad anger hur stort bolån du har i relation till bostadens aktuella marknadsvärde.

Du räknar ut din belåningsgrad genom att dela storleken på ditt bolån med bostadens marknadsvärde. En bostad som värderas till 1 000 000 kr med en belåningsgrad på 70% är alltså belånad till 700 000 kr.

Har du en hög belåningsgrad kan ytterligare utrymme att höja ditt bolån saknas. Det kan också innebära att kalkylen för ett pensionärslån inte går ihop. 

Då marknadsvärdet på en bostad kan förändras med tiden, kan en nyvärdering av bostaden ha positiv påverkan på belåningsgraden. En bostads värdeökning innebär direkt en lägre belåningsgrad trots oförändrat lånebelopp.

Tillbaka till ordlistan