Besiktning

En besiktning av en fastighet innebär att professionell fackman undersöker bostaden för att fastställa befintligt skick och eventuella åtgärder samt hur akuta dessa är.

Om man önskar köpa eller belåna en villa eller fritidshus måste fastigheten först besiktas innan en värdering kan fastställas. Besiktningsmannen graderar upptäckta brister och risk för framtida skador.

Besiktning och värdering av en fastighet är nödvändiga för att kunna fastställa dess värde. Vid besiktning av villa eller fritidshus som ska belånas med ett pensionärslån behöver Anticimex genomföra en besiktning på plats innan lånet kan beviljas.

Tillbaka till ordlistan