Jämkning

Att jämka innebär att man justerar upp den skattesats som man betalar och därmed undviker att betala för lite i skatt.

För att undvika kvarskatt kan man göra en jämkning hos Skatteverket.

Anledningen till att många pensionärer betalar för lite i skatt och därmed får kvarskatt, är att de får pension utbetalt från flera olika pensionsutbetalare. Då alla drar skatt enligt skattetabell utifrån den specifika pension som just de betalar ut, utan att ta hänsyn till eventuella övriga utbetalningar, riskerar de att dra för lite i skatt.

Efter att ha ansökt om jämkning hos Skatteverket får man ett jämkningsbeslut som man sedan själv lämnar vidare till huvudutbetalare. Huvudutbetalare är den utbetalare som man har sin huvudinkomst från, det vill säga den som betalar ut den största delen av pensionen. För de flesta som får allmän pension är Pensionsmyndigheten huvudutbetalare. Jämkningsbeslutet anger för huvudutbetalare vilken skattesats som ska dras på berörd pension.

Tillbaka till ordlistan