Allmän pension

Den allmänna pensionen är inkomstgrundande och är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för.

Tillsammans med tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande bildar den allmänna pensionen den så kallade pensionspyramiden.  

Allmän pension består av två delar: inkomstpension och premiepension, som är den del du själv har möjlighet att påverka genom val av fonder. 

Läs mer om pensionens olika delar här.

Tillbaka till ordlistan