Marknadsränta

Marknadsräntan påverkar priset på olika finansiella produkter som exempelvis obligationer, aktier och lån.

Marknadsräntan påverkas av många olika faktorer som Riksbankens styrränta, inflationen, ekonomisk tillväxt och räntor i andra länder. 

Höjer Riksbanken styrräntan kan marknadsräntan också höjas då bankerna får betala mer för att låna pengar. På samma sätt kan marknadsräntan sjunka om Riksbanken sänker styrräntan.

Tillbaka till ordlistan