Styrränta

Styrräntan, som bestäms av Riksbanken, Sveriges centralbank, har som funktion och syfte att styra dagslåneräntan på marknaden.

Genom att påverka andra räntor kan Riksbanken arbeta för att uppnå uppsatta inflationsmål. Styrränta är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av Riksbanken, varför den också påverkar bankernas räntor på marknaden till en stor grad. Styrräntan infördes 1994 som reporänta, men bytte senare namn till Riksbankens styrränta.

Tillbaka till ordlistan