Vad är ett seniorlån?

Seniorlån är ett annat ord för pensionärslån. Efter 60 kan det bli svårare att ta ett bolån då man ofta får en lägre inkomst när man går i pension. Det gör att bankernas kalkyler indikerar på att pensionen inte kommer kunna täcka kostnaderna för ett nytt lån. Av den anledningen började en del banker och försäkringbolag erbjuda seniorlån, som en möjlighet för personer över 60 år att frigöra kapital från sin bostad. Över åren har produkten uppdaterats och förändrats till en trygg lånelösning.


Seniorlån är ett samlingsnamn för lån som vänder sig till äldre personer som har ett behov av kapital och äger en bostad, men som idag inte har möjlighet att ta ett traditionellt bostadslån. Ett seniorlån, eller en kapitalfrigöringskredit som det också kallas, är ett lån med din bostad som säkerhet. Seniorlånet gör det möjligt att frigöra kapital ur värdet på din bostad. Det kan däremot inte jämställas med ett vanligt bolån.