Vad skiljer ett hypotekslån från ett seniorlån?

Hypotekslån är en benämning som används för en viss typ av lån, där banken tar en säkerhet som pant. Det allra vanligaste är att just bostaden används som säkerhet i ett hypotekslån. 

 

Seniorlån likt 60pluslånet faller in under kategorin hypotekslån men har vissa andra kriterier som måste uppfyllas för att en låntagare ska kunna bli beviljad ett lån. Ett seniorlån har exempelvis ett krav på minimiåldern på samtliga låntagare, medan ålder inte spelar någon roll vid ett hypotekslån. Belåningsgraden på ett seniorlån grundar sig även i just ålder. Ju äldre låntagaren är, desto större lånebelopp kan komma att beviljas.