Vanliga frågor och svar

Kan ett pensionärslån påverka ett framtida arv?

Det är en komplex fråga där flera faktorer spelar in. Ett kort och förenklat svar är ja, det kan det absolut göra.

Dels spelar låntagarens förutsättningar in. Är ett pensionärslån enda möjligheten för låntagaren att bo kvar i bostaden kan ett lån ha en positiv inverkan på ett framtida arv. Bostadens värdeökning som tillfaller dödsboet skulle inte finnas om bostaden hade sålts av tidigare. Används delar av lånet till renovering eller underhåll av bostaden kan även dessa investeringar också bidra till en värdeökning av bostaden. 

På grund av 60pluslånets skuld fri-garanti kan lånet aldrig bli större än bostadens värde, därav kommer inga skulder tillfalla ett dödsbo efter att lånet har lösts. Däremot måste lånet givetvis lösas vid låntagarens bortgång, vilket kan påverka arvet i negativ mening.

Vi rekommenderar alltid att diskutera beslutet med eventuella arvingar innan du tecknar ett pensionärslån om det är något som oroar dig. Det ska kännas tryggt och bra.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ring oss på telefon 08-501 01 200