Vanliga frågor och svar

Vilka garantier har 60pluslånet?

60pluslånet har två viktiga garantier.

Bo kvar-garantin innebär att du får bo kvar i bostaden resten av livet eller så länge du önskar och kan. Detta gäller också en eventuell medlåntagare, som övertar 100% av äganderätten till bostaden och hela skulden vid en eventuell bortgång av den andra låntagaren.

Skuldfri-garantin innebär att det är vi på 60plusbanken som står för hela risken vid eventuellt fallande bostadspriser. Faller bostadens värde till den grad att lånet blir större än bostadens marknadsvärde, behöver du eller dina arvingar aldrig betala tillbaka mer än marknadspriset på din bostad vid en försäljning. Skuldfrigarantin gäller under förutsättning att villkoren för lånet följs.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ring oss på telefon 08-501 01 200