Buffertspara för en trygg framtid

Ett nytt år är ett utmärkt tillfälle för att införa nya rutiner och sätta upp nya mål. Samtidigt är det aldrig för sent för att börja med goda vanor. Att budgetera för ett kontinuerligt sparande kan göra stor skillnad för ditt välbefinnande, då en buffert inger både trygghet och frihet.

Det kan kännas svårt att komma igång med ett sparande, framför allt om marginalerna är mindre. Det krävs både rutin och disciplin för att spara till en buffert. Oväntade saker kan alltid inträffa, men med en buffert är chanserna större att du lättare kan klara av plötsliga utgifter.

Skapa dig en ekonomisk trygghet som pensionär

Börja med att se över din ekonomi och lista samtliga utgifter och inkomster. Finns det utgifter du kan ta bort, exempelvis abonnemang du inte använder eller tjänster som är onödigt dyra? Genom att dra ner på befintliga kostnader kan du öka marginalerna till ett större sparande. Använd gärna vår hushållsbudgetmall för att komma igång.

Varför är en buffert viktig?

En buffert fungerar som en extra säkerhet som gör det möjligt för dig att klara av oväntade händelser och utgifter. För pensionärer med mindre marginaler blir bufferten extra viktig. Utöver att den möjliggör att du kan klara av oförutsedda utgifter, kan den även inge ett lugn över vetskapen att en extra säkerhet finns. En buffert gör det också möjligt för dig att vara mer flexibel.

Skapa nya rutiner för ett kontinuerligt sparande

 • Definiera sparmål 
  Sätt tydliga och realistiska mål för ditt buffertsparande. Målen ska vara konkreta såsom att den ska täcka ett bestämt antal månaders levnadskostnader.
 • Automatisera sparandet
  Minska risken för att glömma eller försumma sparandet genom att ha automatiska överföringar till ditt buffertkonto varje månad. På så sätt sparar du även de månader du inte ens tänker på det.
 • Följ upp, anpassa och var flexibel
  Följ upp din sparplan regelbundet för att kunna anpassa den efter dina marginaler. Har du mindre utgifter under en period kan du öka sparandet och vice versa. 
 • Sparkonto med bra ränta
  Var noga med att välja ett sparkonto med hög ränta. Det finns sparkonton med rörlig eller fast ränta och då en buffert i bästa fall inte ska förbrukas kan räntan spela en betydande roll sett till sparandets utveckling. 

Hur mycket ska man spara?

Hur mycket du ska ha i buffert beror på din levnadsstandard, personliga krav och omkostnader. Har du bil kan du behöva en buffert som täcker eventuella reparationskostnader och som husägare kan du behöva kapital till nödvändig renovering. I annat fall kan en buffert motsvarande tre till sex månaders levnadskostnader vara mer än nog.

Våra 15 bästa spartips 2024

 • Inkomster och utgifter
 • Mat och hushåll
 • Sparande
 • Skulder och krediter

Läs alla våra spartips

Ränta på ränta

När du väljer ett sparkonto med ränta har du även möjlighet att låta ditt sparande växa med hjälp av ränta på ränta-effekten. Det innebär att den intjänade räntan, efter att ha legat orörd på sparkontot, också kommer generera ny ränta. 

Få ut ränteavdraget månatligt

Som bostadsägare har du även ytterligare möjligheter att påverka ditt sparande. Ränteavdrag är den rabatt som staten ger dig på den ränta du betalar på dina lån. Det är ett avdrag som sker per automatik och du behöver med andra ord inte göra något för att ta del av ränteavdraget. Däremot kan du välja att få det utbetalt månatligt istället för årsvis i samband med skatteåterbäringen.

Jämkar du ditt bolån kan du få ränteavdraget utbetalt varje månad och kan då med fördel spara hela summan på ett sparkonto med hög ränta. Läs mer om ränteavdraget på Skatteverkets hemsida.

Att bygga en buffert

Genom nya rutiner för ett regelbundet sparande kan du bygga upp en buffert som ger dig större chanser att klara av oförutsedda utgifter. Det kräver disciplin och goda vanor för att lyckas, kanske framför allt med mindre marginaler. Kom ihåg att även mindre summor kan göra stor skillnad i slutändan. 

När olyckan hinner före

Ibland händer ändå det som inte får hända. Taket på huset måste läggas om eller värmepannan går sönder utan att man hunnit spara ihop till en tillräckligt stor buffert. Med 60pluslånet kan du som bostadsägare få ut kapital som annars vore låst i din bostad.

Lånet kan anpassas efter dina behov och du kan själv välja hur du vill ha det utbetalt: månadsvis, engångskapital eller som en kombination av dessa.