Hur många pensionärer finns det i Sverige?

I december 2022 fick 2,3 miljoner personer allmän pension i Sverige. Antalet pensionärer i Sverige har ökat stadigt under de senaste decennierna. Befolkningen växer och vi lever allt längre.

Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning är över 65 år. Med en total befolkning på drygt 10,5 miljoner innebär det att dryga 2,1 miljoner personer i Sverige är 65 år eller äldre. Att andelen pensionärer är något högre förklaras av att många väljer att gå i pension innan de har fyllt 65 år. 

Den genomsnittliga åldern för pensionärer i Sverige

År 2021 var den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige 64,9 år. Det är den högsta faktiska pensionsåldern i Europa. Vi arbetar alltså i snitt längre än våra europeiska grannar. Svenskar har också en hög medellivslängd.

Medellivslängden i Sverige 2022 var 83 år. För männen var den drygt 81 år, och för kvinnor nästan 85 år. Inom Sverige är det hallänningarna som lever längst. Det är det enda av Sveriges län där snittåldern för män är över 82 år. 

Hur länge får jag vara pensionär?

Hur många pensionärer vi är varierar förstås stort. Men om vi utgår från snittåldern när man blir pensionär - 64,9 år, och den genomsnittliga livslängden i Sverige - 83 år, så får svenskarna i snitt drygt 18 år som pensionärer. På individnivå blir en sådan siffra lite abstrakt, men det kan ändå vara intressant att förhålla sig till när pensionen planeras. 

Hur mycket betalar pensionärer i skatt?

Hur mycket skatt du betalar som pensionär beror bland annat på din ålder. Det är också olika skattesatser för lön och pension. Från det år du fyller 66 år får du ett förhöjt jobbskatteavdrag om du fortsätter att arbeta. När det gäller pensionen blir skatten lägre från det år du fyller 67 år. Det kallas för grundavdrag. 

Hur många svenska pensionärer bor utomlands?

Enligt Pensionsmyndigheten fanns det 148 565 utlandsbosatta personer med pension från Sverige i september 2019. De var då utspridda över hela 164 olika länder. Flest svenska pensionärer hittar vi i Europa, men USA är det enskilda land som har flest svenska pensionärer. Sedan följer Spanien och Storbritannien. Det är många som föredrar att flytta till varmare klimat på ålderns höst.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Ansök om 60pluslånet

Mormor vanligare än farmor

I slutet av 2021 fanns det drygt 2,2 miljoner mor- och farföräldrar i Sverige. I genomsnitt har dessa lyckligt lottade personer 3,7 barnbarn. Allra vanligast är att vara mormor. Det är även vanligare att vara morfar än att vara farfar.

Det kanske verkar lite märkligt, men det finns flera naturliga förklaringar. Pappor är i snitt något äldre än mammor när de får barn, vilket ofta innebär att farföräldrarna är äldre än morföräldrarna och i större utsträckning har hunnit avlida. Kvinnor lever i snitt längre än män och får därför i fler år med barnbarnen. Dessutom är det vanligare att barn har en okänd pappa än en okänd mamma. 

Stor skillnad i pension mellan män och kvinnor

Män tjänar fortfarande mer än kvinnor i Sverige, och samma mönster syns förstås i pensionsnivåerna. Kvinnors totala pension är i snitt 70 procent av männens. En genomsnittlig total pension före skatt för boende i Sverige 2021 var 20 400 kr per månad. Men för kvinnor var snittet bara 17 000 kr per månad, jämfört med 24 200 kr för männen. Det är också fler kvinnor än män som hamnar i kategorin fattigpensionär.

Om du upplever att din pension är för låg kan du som är 60 år eller äldre och äger din bostad dryga ut pensionen med hjälp av 60pluslånet.

Källor: Statistiska centralbyrån (SCB), Pensionsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Boverket
Laddar