Vad är definitionen av en fattigpensionär i Sverige?

Många pensionärer får en bra pension och kan leva gott på den. Men det finns också många som hamnar under den relativa fattigdomsgränsen när de går i pension. Denna grupp kallas ibland fattigpensionärer. Här reder vi ut definitionen av en fattigpensionär och tipsar om vad du kan göra för att få det bättre ställt som pensionär. 

Vad räknas som fattigpensionär?

Gränsen för att räknas som fattigpensionär är att hushållet har en årlig total inkomst som ligger under den relativa fattigdomsgränsen. Hushåll med en inkomst på mindre än 60 procent av den disponibla medianhushållsinkomsten i Sverige räknas som relativt fattiga enligt EU:s definition. 2022 gick gränsen för att vara fattigpensionär vid en disponibel inkomst under 13 300 kr per månad. Det är alltså inkomsten efter skatt.

Andelen fattiga är ungefär lika stor bland pensionärer som bland den övriga befolkningen - ca 13 procent. Enligt Pensionsmyndigheten har andelen fattigpensionär i gruppen över 65 år inte ökat under det senaste decenniet. Men med stigande inflation och högre energipriser kan ändå fler pensionärer uppleva ekonomisk press.

Hur mycket får en fattigpensionär?

Om din totala pension blir mindre än 13 300 kr i månaden efter skatt (2022) räknas du som fattigpensionär. Om du har en låg pension eller har inte tjänat in någon pension alls kan du få garantipension. Garantipensionen kan uppgå till som mest 10 631 kr i månaden. För att kunna få full garantipension måste du ha bott i Sverige i minst 40 år. 

Enligt Pensionsmyndigheten fick ca 7 procent av svenskarna över 65 år garantipension år 2020. Fler kvinnor än män får garantipension, vilket beror på att kvinnor har både lägre inkomster och lägre pension. I snitt är kvinnors pension cirka 70% av männens.

Vilka bidrag finns för fattigpensionärer?

Som fattigpensionär kan det vara svårt att klara alla nödvändiga utgifter. Har du en låg pension finns det olika bidrag du kan få. Bland tilläggen du kan få utöver eller i stället för intjänad pension hittar du:
•    Garantipension
•    Inkomstpensionstillägg
•    Bostadstillägg 
•    Äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg kan du få om du har höga boendekostnader och låg inkomst. Du måste ha fyllt 65 år. Finns det behov att anpassa bostaden till dina förutsättningar kan du även fått ett bostadsanpassningsbidrag.

Om du har arbetat många år med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Har du låg eller ingen pension kan du få äldreförsörjningsstöd. Beloppet i stödet beräknas utefter en skälig levnadsnivå.

Hur får jag en högre pension?

För dig som inte har gått i pension än finns det flera sätt att öka din framtida pensionsnivå. Vilka alternativ som fungerar bäst beror mycket på din individuella situation och hur många år du har kvar till pensionen. Här är fem åtgärder för att höja din pension:

•    Spara själv till pensionen. Månadssparande i ett investeringssparkonto, ISK, är ett bra alternativ.

•    Ta bort återbetalningsskyddet i tjänstepension. Är dina barn vuxna och din partner har en bra inkomst behövs inte skyddet längre.

•    Sänk avgifterna. Sparar du i fonder, välj fonder med låga avgifter.

•    Kompensera för deltidsarbete och föräldraledigheter i parrelationer. Den partner som arbetar mindre för att till exempel hand om barn kompenseras genom extra pensionssparande eller, om ni är gifta, genom att föra över premiepension för att jämna ut den framtida pensionen.

•    Arbeta längre. Detta är ett effektivt sätt att höja pensionen. Men för de som har haft fysiskt tunga arbeten eller har problem med hälsan av andra skäl är det inte alltid ett fungerande alternativ.

Ibland räcker det inte att ha arbetat i många år. Har du haft låg lön under hela ditt arbetsliv riskerar du ändå att bli fattigpensionär. Om du är eller riskerar att bli en fattigpensionär, kolla upp de olika bidragsalternativ som finns.

Med kraftig inflation och allt högre energikostnader kan det ekonomiska svängrummet kännas begränsat även för de som befinner sig ovanför den relativa fattigdomsgränsen. Särskilt kännbart kan det bli om du har en bostad med höga driftskostnader. Den goda nyheten är att om du äger din bostad kan du genom 60pluslånet frigöra pengar från din bostad. Det kan vara ett enkelt sätt att dryga ut pensionen. Läs om hur Eva ökade marginalerna i vardagen med månadsutbetalning av 60pluslånet.

Här kan du läsa mer om 60pluslånet