Vad är trygghetsboende?

Trygghetsboende är en boendeform för äldre personer som vill leva ett självständigt liv, men med extra trygghet och tillgång till gemenskap och sociala aktiviteter. Det fungerar som en slags brygga mellan vanligt boende och äldreboende.

Du behöver inget biståndsbeslut för att flytta till ett trygghetsboende. Därför passar trygghetsboende bra för seniorer som är för friska för ett äldreboende men söker mer trygghet och social samvaro i sitt boende. Ett trygghetsboende måste ha gemensamma utrymmen samt tillgång till daglig personal eller gemensamma tjänster. Trygghetsbostäder finns både som hyresrätter och bostadsrätter. 

Skillnaden mellan trygghetsboende och äldreboende

För att få plats på ett äldreboende krävs ett biståndsbeslut från kommunen. För att få bo i ett trygghetsboende räcker det med att en person i hushållet har uppfyllt åldersgränsen, som ofta ligger på 70 år. Att flytta till ett trygghetsboende gör du på eget initiativ för att du vill, inte för att du behöver.

Trygghetsboende är en boendeform med utökad service, men till skillnad från äldreboende ingår inte mat, sjukvård eller omvårdnad i ett trygghetsboende. Däremot finns det krav på att det ska finns daglig personal på boendet under angivna tider, alternativt tillgång till gemensamma tjänster.

Personalen eller bovärden kan erbjuda stöd och hjälp vid behov.
Bostaden måste vara utformad för äldre personers behov, med fokus på funktion och tillgänglighet. Men till skillnad från ett äldreboende måste den inte vara utrustad med trygghetslarm. Både trygghetsboende och äldreboende ska erbjuda gemenskapslokaler för social samvaro.

Skillnaden mellan trygghetsboende och seniorboende

Seniorboende och trygghetsboende är två olika boendeformer för seniorer. De är ganska lika men skiljer sig ändå åt på några punkter. Båda boendeformerna har åldersgränser som avgör vem som får bo där. För trygghetsboende är åldersgränsen generellt högre än för seniorboende. Många seniorboende har 55+ som åldersgräns, medan du ofta behöver ha fyllt 70 år (ibland 65 år) för att kunna flytta till ett trygghetsboende.

Seniorboenden har till skillnad från trygghetsboenden inga krav på att ha gemensamma utrymmen eller personal. Både boendeformerna kan variera mycket i sin utformning, men trygghetsboende lägger större vikt vid trygghet och social samvaro. Läs gärna mer om olika sorters boenden för pensionärer.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Läs mer om 60pluslånet

Att leva i ett trygghetsboende

Att bo i en trygghetsbostad kan öppna upp nya möjligheter till gemenskap och sociala sammanhang. Trygghetsboenden har gemensamma utrymmen för både måltider och aktiviteter. Det är alltid frivilligt att delta i de sociala arrangemangen, men många uppskattar möjligheten att få umgås med sina grannar. Möjligheten till social samvaro gör det lättare att hitta nya vänner.

Det kan också kännas extra tryggt att det under vissa tider finns personal på plats. Vård och omsorg ingår inte i trygghetsboende, men om du behöver hjälp kan du ansöka om hemtjänst precis som i en vanlig bostad.

Utbudet av service och sociala aktiviteter kan variera en hel del mellan olika trygghetsboenden. Tar reda på vad som erbjuds på de trygghetsboenden du är intresserad av, och fundera på vad som är viktigast för dig.

Hur hittar jag en trygghetsbostad?

Trygghetsboende som koncept introducerades 2008. Men trots att boendeformen har funnits i ett antal år nu är utbudet fortfarande begränsat. Enligt Boverket kunde endast 55 procent av Sveriges kommuner erbjuda trygghetsboende under 2023.

För att få hyra en trygghetsbostad kan du ställa dig i kö hos allmännyttan och hos privata hyresvärdar. För att köpa en bostadsrätt kan du ställa dig i kö för nyproduktion och kontakta bostadsrättsföreningar och be dem informera dig när en bostadsrätt i ett trygghetsboende finns till försäljning.

Vad kostar trygghetsboende?

Kostnaden för att bo ett trygghetsboende kan variera mycket. Hyran eller avgiften för en trygghetsbostad är ofta något högre än för en vanlig bostad, eftersom gemensamma utrymmen och tillgång till personal eller service ingår. I kommunala trygghetsboende kan ibland kommunen stå för servicen vilket kan minska kostnaden. Många trygghetsboenden är nybyggda eller ombyggda, vilket också kan medföra högre hyror eller avgifter.
Om du har höga boendekostnader i relation till din inkomst kan du ha rätt till bostadstillägg. Här kan du läsa mer om bostadstillägg för pensionärer.

Laddar