Boendeformer för äldre

Bostadsmarknaden erbjuder flera olika boende-alternativ för seniorer. En del pensionärer vill bo kvar i samma bostad man har bott i länge. Andra tycker att det är dags att flytta till något mindre eller ett hus utan trappor.

Det finns också boenden där endast seniorer får bo, som seniorboenden och trygghetsboenden. Alla alternativ har sina olika fördelar och nackdelar. Har du en låg inkomst och har svårt att klara dina boendekostnader kan du som pensionär ansöka om bostadstillägg.

Ett boende för dig

Fundera på vad som är viktigt för dig och vad som kommer att fungera på sikt. Vill du ha ett funktionellt boende nära till sällskap och aktiviteter med andra pensionärer kan ett seniorboende vara ett intressant alternativ.

Är trädgården din största hobby kan det vara värt att vänta med att flytta till en lägenhet. Har du däremot ett hus som kräver mycket skötsel och underhåll kan det vara en bra idé att flytta till något mer lättskött, särskilt om du vill kunna bo kvar i huset så länge som möjligt. Önskar du bo kvar i din nuvarande bostad, men är i behov av anpassningar för att det ska vara möjligt, kan du ha rätt till bostadsanpassningsbidrag.

Seniorboenden

Det finns många olika sorters seniorboenden. Vissa seniorboenden kännetecknas endast av en åldersgräns, medan andra erbjuder olika sorters service och gemensamma aktiviteter.

Funktionalitet och närhet till service och kommunikationer brukar prioriteras. Åldersgränserna är ofta 55+ eller 65+. Bostadsrätter och hyresrätter är de vanligaste formerna av seniorboende, men det finns även radhus och villor.

Du köper eller hyr själv en bostad i ett seniorboende och behöver inget biståndsbeslut för att få köpa bostaden. Det kan ofta vara kö till seniorboenden, så det är värt att börja planera för ditt boende som pensionär i god tid.


Vad är skillnaden mellan seniorboende och trygghetsboende?

Det finns inga särskilda krav på seniorboenden, även om de oftast har en funktionalitet anpassad för äldre. Det räcker med en åldersgräns för att klassas om seniorboende.

För trygghetsboende ska bostaden vara anpassad för äldre och ha trygghetslarm. Boendet ska ha lokaler för gemensamma aktiviteter och måltider. Det ska finnas personal eller tillgång till viss service. För att få flytta till ett trygghetsboende måste en person i hushållet ha fyllt 65 år.

Bostadslägenhet, en villa och ett garage.

Att köpa hus eller bostadsrätt som pensionär

Vid köp av hus eller bostadsrätt är de flesta av oss beroende av ett beviljat bolån. Det kan däremot vara svårt att få när man är av en högre ålder och samtidigt har en lägre inkomst.

Ett alternativ, om man redan äger sitt boende, är att istället ansöka om ett pensionärslån. 60plusbanken erbjuder en kapitalfrigöringskredit, kallat 60pluslånet, som innebär att du frigör kapital som annars vore låst i bostaden. Det kan förbättra pensionen och göra det möjligt att bo kvar i den bostad där du trivs.

Avdrag för dubbelt boende

Om du som pensionär behöver flytta till ett särskilt boende samtidigt som du har kvar ditt tidigare boende kan du få avdrag för dubbla boendekostnader i upp till tre månader. Kontakta Skatteverket för mer information.

Till startsidan för Ekonomiskolan

Gå till steg 3 (av 7)
Sparande