Pensionspyramiden
- pensionens olika delar

Din pension består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. De olika delarna av din pension illustreras ofta med en pyramid. Pensionspyramiden symboliserar hur de olika delarna bygger på varandra för att skapa ekonomisk trygghet när du går i pension.

Pensionspyramiden med dess tre olika delar: Privat sparande, tjänstepension och allmän pension

I botten av pyramiden hittar du den allmänna pensionen. Nästa lager består av tjänstepensionen. Överst i pyramiden ligger ditt privata pensionssparande. Hur stora de olika delarna blir för varje individ kan dock variera stort. Det kan också vara så att någon del saknas helt.

Vad är allmän pension?

Den allmänna pensionen kommer från staten och är inkomstgrundad. Hur stor din allmänna pension blir beror alltså på hur stora inkomster du har under ditt arbetsliv.

Även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjukersättning och föräldrapenning är pensionsgrundande. Allmän pension betalas så länge du lever. Om du har låg pension, eller inte har tjänat in någon pension, kan du få garantipension.

Allmän pension består av två delar:

  1. inkomstpension
  2. premiepension

Premiepensionen är en mindre del av din allmänna pension som du har möjlighet att själv påverka genom att välja vilka fonder pengarna ska placeras i.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension får du från din arbetsgivare. Den är ofta kollektivavtalad, men du kan också ha en individuell tjänstepension. Du kan själv välja hur din tjänstepension ska förvaltas genom att placera den i olika fonder.

Vill du inte välja själv sköter pensionsförsäkringsbolaget förvaltningen. 
Ju högre lön du har, desto större del av din totala pension kommer att komma från tjänstepensionen. Den utgör en viktig del av din totala pension.


Privat pensionssparande

De två första delarna av pensionspyramiden, allmän pension och tjänstepension, utgör grunden i din pension. Hur stor procentsats av din lön du får i pension avgörs av hur många år du har arbetat och hur din inkomst har sett ut. 

Vill du få en högre pension och skapa extra trygghet är det en bra idé att ha ett privat pensionssparande. Om du är anställd och har tjänstepension kan du inte göra avdrag för privata pensionsförsäkringar. Därför är ett långsiktigt sparande i ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring ett bra alternativ för privat pensionssparande. 

Vilken pension ska man ta ut först?

Ofta är det fördelaktigt att först ta ut den allmänna pensionen eftersom den betalas livet ut. Tjänstepensionen och privat pensionssparande kan komplettera den allmänna pensionen för att få mer i plånboken som pensionär. Läs gärna mer om hur du kan tänka vid uttag av pensionen.

Gör en plan för ditt pensionsuttag för att se till att pengarna räcker i många år som aktiv pensionär. Se också till att du betalar tillräckligt i skatt så du undviker kvarskatt. Du kan läsa mer om din pension på Pensionsmyndigheten. Har du inte hunnit spara ihop tillräckligt innan du blivit pensionär finns flera tips på hur du kan dryga ut pensionen.

Till startsidan för Ekonomiskolan

Gå till steg 2 (av 7)
Boendeformer för äldre