Tjänstepension

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren.

Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension i Sverige, men det är vanligt förekommande. Tjänstepensionen är en del av pensionspyramiden som även består av allmän pension och eventuellt privat pensionssparande.

Läs mer om pensionens olika delar här.

Tillbaka till ordlistan