Amorteringskrav

Ett amorteringskrav innebär att låntagaren är skyldig att amortera en bestämd procentsats av lånet varje månad.

För vissa lån har låntagaren ett amorteringskrav. Saknas amorteringskrav innebär det att låntagaren heller inte behöver amortera utan endast kommer få en räntekostnad för lånet, om inte låntagaren och banken har kommit överens om annat.

Tillbaka till ordlistan