Bröstarvinge

Den avlidnes barn eller barnbarn kallas bröstarvingar.

E bröstarvinge har alltid har rätt till sin laglott. Har den avlidne exempelvis tre barn ska kvarlåtenskapen delas upp i tre arvslotter, en till varje bröstarvinge. Storleken på en arvslott beror på antalet arvingar. 

Läs mer om arv och testamente här.

Tillbaka till ordlistan