Arv och testamente

När du dör har dina efterlevande arvsrätt. Gifta makar ärver varandra, medan sambor inte ärver varandra. Barn ärver så småningom sina föräldrar och har alltid rätt till sin laglott.

Även syskon, syskonbarn och andra släktingar kan ha arvsrätt. Vi reder ut vad arvsrätt och laglott betyder i praktiken, och när du bör skriva ett testamente.

Arvsrätt som gifta

Om du är gift är det i första hand din make eller maka som ärver dig när du avlider. Finns det gemensamma barn görs först en bodelning och sedan får den efterlevande fri förförfoganderätt över den ärvda egendomen.

Gemensamma barn ärver först när båda föräldrarna har dött. Finns det särkullbarn har de rätt att få ut sin del av arvet genast. Särkullbarn kan dock välja att avstå från direkt arv, och i stället få rätt till efterarv när styvföräldern avlider.

Arvsrätt som sambo

Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett testamente som reglerar arvet. Det kan till exempel innebära att om du inte har råd att köpa ut den eller de som ärver sambons del av er gemensamma bostad måste du sälja den och flytta. 

Samboavtal kan inte användas för att bestämma arv. Däremot kan samboavtal reglera vilken samboegendom som ska ingå i en bodelning. 


Vem ärver med arvsrätt?

Om det inte finns ett testamente avgör arvsordningen vem som ärver dig. Är du gift ärver först din make eller maka dig. Näst på tur i arvsordningen kommer barn och barnbarn. Finns inga barn ärver dina föräldrar dig.

Är föräldrarna döda är det dina syskon som har arvsrätt. Syskonbarn ärver om syskonet inte lever. Finns varken föräldrar eller syskon ärver farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Kusiner har dock ingen arvsrätt.

Saknas nära släktingar helt tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Arvsrätt och barn

Med ett testamente kan du bestämma vem som ska ärva dig. Men det finns ett undantag – enligt svensk lag kan du inte göra dina barn arvlösa. Dina barn har alltid rätt till hälften av din kvarlåtenskap.

Den delen av arvet kallas laglott och kan inte testamenteras bort. En laglott är alltså hälften av arvet. 

Är du inte gift är det i första hand dina barn som har arvsrätt. Om barnen har dött före föräldern har barnbarnen arvsrätt. Även barnbarn har alltid rätt till laglotten, även om de inte finns med i ett eventuellt testamente.

En vit duva med olivkvist i näbben

Därför bör du skriva testamente

Att skriva ett testamente ger dig kontroll över hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Det är särskilt viktigt när du är sambo och när det finns särkullbarn.

Särkullbarn har visserligen alltid rätt till sin laglott, men med ett testamente kan resten av arvet göras till ett efterarv som särkullbarnen får när den efterlevande har avlidit.

Ett testamente kan ge din sambo fri förfoganderätt över gemensam egendom. Det skapar större ekonomisk trygghet för den efterlevande. Det är också bra att skriva ett testamente om du vill inkludera personer som inte ingår i arvsordningen i ditt arv. Ta gärna del av våra tips på hur du skriver ett testamente här.

Till startsidan för Ekonomiskolan

Gå till steg 1 (av 7)
Pensionens olika delar