Laglott

Laglott kallas hälften av arvslotten och det är den del som endast kan ärvas av bröstarvingar om sådana finns.

En bröstarvinge har alltid rätt att kräva den del som laglotten motsvarar, oavsett om denne finns med i ett testamente eller inte.

Läs mer om arv och testamente här.

Tillbaka till ordlistan