Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen och baseras främst på inkomstpensionens storlek.

Garantipension är till för den som haft medel, låg eller ingen arbetsinkomst alls under livet.

Om man saknat arbetsinkomst i Sverige kommer den allmänna pensionen bestå av garantipension. Har man haft en låg inkomst eller arbetat ett mindre antal år får man en låg inkomstgrundad pension och den allmänna pensionen kommer då att bestå av både inkomstgrundad pension och garantipension.

Läs mer om pensionens olika delar här.

Tillbaka till ordlistan