Testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument som beskriver hur en persons tillgångar ska fördelas vid bortgång.

Man måste inte ha ett testamente, men finns särskilda önskningar om hur arvet ska fördelas kan det vara en garanti för att de uppfylls. Det är testatorn, även kallat testamentsgivaren, själv som upprättar och undertecknar testamentet. Testamentet bör skrivas så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd och skilda tolkningar. Du kan läsa mer om hur du skriver ett testamente här.

Juridiska dokument har så kallade formkrav för att de ska anses vara juridiskt bindande. Det innebär att de måste upprättas på ett särskilt sätt för att vara giltiga. Vid upprättande av ett testamente ska det exempelvis vara i skriftlig form och det ska finnas två vittnen som närvarar när testatorn undertecknar testamentet. Vittnenas närvaro, som i detta sammanhang kallas vittnesmening, styrker att testatorn har undertecknat sitt testamente frivilligt och vid fullt förstånd. 

Läs gärna mer om arv och testamente.

Tillbaka till ordlistan