Särkullbarn

Ett särkullbarn är beteckningen på de barn som en make eller maka fått i en tidigare relation och barnet är därmed bara barn till en av makarna.

Särkullbarn är ett begrepp som används i samband med arvsrätt. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin arvslott efter sin förälder när föräldern avlidit, även om förälderns make eller maka fortfarande är i livet. 

Begreppet särkullbarn kan också användas i ett samboförhållande, men då avser ett särkullbarn barnet till den ena parten i förhållandet.

Läs mer om arv och testamente här.

Tillbaka till ordlistan