Så skriver du testamente

Man pratar ofta om vikten att skriva testamente men varför ska man egentligen göra det? Hur gör man för att skriva ett och vad ska man tänka på? Vi delar med oss av våra bästa tips på hur du skriver testamente.

Genom att skriva ett testamente kan testatorn, det vill säga den som skriver testamentet, själv bestämma vem eller vilka som ska ärva kravlåtenskapen till den avlidne. Har man inte skrivit ett testamente fördelas arvet enligt arvsordningen. Saknar man familj och släkt tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Att skriva testamente

Det kan vara mycket känslor som uppstår i samband med någons bortgång. För att underlätta för anhöriga, undvika onödiga konflikter och själv få möjligheten att bestämma över hur arvet ska fördelas rekommenderas att man skriver ett testamente. På så sätt kan du i många fall se till att de du önskar ska ärva dig också gör det. Du kan läsa mer om arvsrätt här.

Går testamente före arvsrätt?

Du kan själv bestämma vem som ska få huset, dina besparingar eller bilen. Kanske vill du att din sambo ska ärva er gemensamma bostad istället för dina syskon? Det finns dock till viss del undantag och begränsningar som enligt svensk lag reglerar valda arvingar.

Enligt svensk lag har den bortgångnes barn, även kallade bröstarvingar, alltid rätt till sin laglott. Laglotten, som utgör halva arvet, gäller alltid oavsett vad som skulle stå i ditt testamente. Det innebär att om du önskar kan du testamentera bort 50 % av ditt arv till din sambo, men den resterande delen ska gå till barnen. Det gäller oavsett om du vore sambo, är omgift eller ensamstående. Barnen har alltid rätt till laglotten oavsett om de är gemensamma eller såkallade särkullbarn.

Kan man skriva testamente själv?

Ett testamente kan i allra högsta grad skrivas själv. Däremot behöver det uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Dels ska det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig som testator samt bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Testamentet ska vara undertecknat med namn, ort, datum och personnummer. Förutom att alla formkrav måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt, behöver testamentorn ha fyllt 18 år.

Krav på testamentets två vittnen

 • Båda vittnena måste närvara samtidigt och se när du signerar testamentet. De måste också veta att det är ditt testamente du undertecknar, däremot behöver de inte känna till innehållet. 
 • Vittnena ska vara minst 15 år och får inte vara släkt med testatorn. De får heller inte nämnas i testamentet eller vara mottagare av arv.
 • Vittnena får inte vara svärföräldrar eller styvbarn till testatorn. De får heller inte vara förmyndare, god man eller förvaltare.
 • Testamentet bör innehålla en såkallad vittnesmening, vilket är en formulering som tydliggör att vittnena intygar att testamentet är upprättat vid testatorns fulla förstånd.
 • Vittnena måste vara vid sina sinnesfulla bruk.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Läs mer om 60pluslånet

Hur skriver man tes­ta­men­te?

 1. Lista dina tillgångar
  Du kan exempelvis testamentera pengar, värdepapper och fastigheter. Fördela också tillgångarna över valda arvingar.
 2. Ange arvtagarnas uppgifter
  De angivna arvtagarna ska anges med namn, personnummer och adress. I de fall man saknar personnummer kan man ange er relation och eventuella andra uppgifter, som exempelvis telefonnummer eller adress. Önskar du testamentera till en organisation så anger du organisationsnumret.
 3. Bevittna och underteckna testamentet
  Testamentet ska vara skriftligt, innehålla datum och undertecknat för hand. Din namnteckning ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.

Tala gärna om för de i din närhet att du har upprättat ett testamente. Utöver önskad fördelning av arvet kan ett testamente också innehålla information om eventuella gåvor till välgörenhetsorganisationer eller instruktioner om din begravning. Du kan också specificera om arvingarna ärver med fri förfoganderätt eller full äganderätt.

Fri förfoganderätt innebär att arvtagaren får spendera egendomen på önskat sätt men inte testamentera eller ge bort det som en gåva till någon annan. Det kan säkra att egendomen inte förloras i en framtida bodelning vid en skilsmässa utan istället fortsatt kommer tillhöra familjen. Full äganderätt innebär att den som ärver kan göra precis som den vill med egendomen utan begränsningar.

Att tänka på när du skriver testamente

 • Barn har alltid rätt till sin laglott
  Barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har alltid rätt till laglotten, vilket inte kan testamenteras bort. Däremot kan du testamentera bort resterande del till vem eller vilka du vill.
 • Särkullbarn ärver direkt
  Arvsrätten innebär att gifta ärver varandra och att samtliga barn ärver sina föräldrar. Är barnen gemensamma ärver barnen när båda föräldrarna gått bort. Däremot har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet från sin förälder genast om denne önskar. De kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för en efterlevande partner och får då ut sitt arv först i samband med att även den efterlevande partnern gått bort. 
 • Sam­bor är­ver inte varand­ra
  Sambor ärver inte varandra om annat inte anges i ett testamete. Det gäller oavsett om ni har gemensamma barn eller hur länge ni levt tillsammans. Saknar ni gemensamma barn och inte har skrivit något testamente kan det bli så att arvet tillfaller den bortgångnes föräldrar. Som sambo gäller sambolagen, men med den har du endast rätt till halva värdet av all samboegendom. Till samboegendom räknas det som införskaffats för gemensamt bruk.


Var förvaras testamente?

Ett testamente kräver inte någon registrering hos Skatteverket. Däremot är det förstås viktigt att det förvaras på en säker plats, som exempelvis i ett bankfack eller hos en advokatbyrå.

Kan man ärva skul­der?

Nej, den avlidnes skulder betalas ur dödsboet innan eventuellt arv delas ut. Är skulderna större än tillgångarna ärver arvingarna ingenting. De blir aldrig skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar.

Laddar