Meny

Vad händer med min medlåntagare om jag avlider?

Om du har en partner som är medlåntagare löper lånet på som tidigare under förutsättning att kvarlevande medlåntagare övertar 100% av äganderätten till bostaden och hela skulden.