Varför seniorer tecknar pensionärslån

Likaväl som att alla pensionärer har olika boendesituationer och olika ekonomiska förutsättningar så finns det många olika anledningar till att man tecknar ett pensionärslån.

Anledning till att teckna ett pensionärslån varierar förstås mellan individer men man kan ändå se att vissa syften är mer förekommande än andra. Vi har tittat närmare på de vanligaste anledningarna för att teckna 60pluslånet.

Sänka framtida elkostnader

Det senaste året har många pensionärer blivit benägna om att få ner elkostnaderna i sitt hus. Som en lösning på problemet dyra elkostnader har man borrat för bergvärme, uppdaterat till en ny värmepanna, köpt kamin eller tilläggsisolerat. Även om det ger en lägre framtida kostnad kräver det en större investering. Med 60pluslånet har vi hjälpt många pensionärer att investera i nytt värmesystem såväl som i större renoveringar av bostaden.

Många äldre personer, som är exkluderade från de traditionella bankerna, vänder sig till oss på 60plusbanken för att se över möjligheten att få loss kapital ur bostaden. På så sätt kan de bekosta en nödvändig renovering eller uppdatering av sin bostad.

Förbättra ekonomin

En annan vanlig anledning är att man har en önskan om att kunna fortsätta leva som innan pensionen. Många pensionärer har en låg pension och är därmed extra känsliga för den senaste tidens inflation och enorma prisökningar. Att gå i pension ska inte automatiskt betyda sämre livsstandard. En stor del av de pensionärer som hör av sig till oss vill frigöra kapital för att de vill fortsätta leva som de gjorde innan pensionen – ett tryggt och aktivt liv tillsammans med släkt och vänner.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Ansök om 60pluslånet

En buffert för trygghet

Ett av de allra vanligaste ändamålen för 60pluslånet är att man själv saknar möjlighet att spara till en buffert. Med en låg inkomst som precis täcker de fasta utgifterna är det i princip omöjligt att ha ett kontinuerligt sparande.

Detta innebär att många pensionärer saknar möjlighet till att ha en trygg buffert för oförutsedda utgifter. Man kan behöva en ny mobiltelefon, bilen behöver repareras, tvättmaskinen går sönder eller så behöver man gå på ett akut tandläkarbesök. På frågan vad man skulle gjort med några tusenlappar extra varje månad svarade majoriteten att spara.

Det kan vara bra att börja med att först göra en budget för att upptäcka eventuella onödiga konstnader. Använd dig gärna av vår kostnadsfria budgetmall. Finns fortfarande inte marginaler kan det vara svårt att få ihop det på annat sätt än att försöka dryga ut pensionen på något vis. Man kan extrajobba som pensionär om man har möjlighet och annars är pensionärslån ett alternativ. 

Anledningarna varierar

Med andra ord är anledningarna flera till varför man vänder sig till oss. Man behöver en buffert, vill sänka sina elkostnader, renovera bostaden, göra ett större inköp, samla dyra lån och småkrediter eller bara dryga ut pensionen för en bättre ekonomi.