Arvsordning

Arvsordningen är det som avgör vem som ärver när någon har avlidit.

I de fall den avlidne var gift gäller särskilda regler men om den avlidne inte var det avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Finns ett testamente är det testamentet som gäller i stället för arvsordningen, med undantag för vissa begränsningar som innebär att den avlidnes bröstarvingar alltid har rätt till en del av arvet.

Läs mer om arv och testamente här.

Tillbaka till ordlistan