Arvsskifte

Ett arvsskifte är ett avtal arvingarna emellan till dödsboet som klargör för hur tillgångarna ska fördelas.

När det finns fler arvingar som ska dela upp dödsboets tillgångar mellan sig kallas det arvsskifte. Att skifta boet innebär att arvingarna delar upp tillgångarna mellan varandra som de själva önskar, alternativt efter det som det står angivet i ett eventuellt testamente. Är man överens är det fritt att skifta boets tillgångar efter de värden som delägarna själva anser. Avtalet som skrivs, även kallat arvskifteshandlingen, ska inte skickas in till Skatteverket.

Läs mer om arv och testamente här.

Tillbaka till ordlistan