Bedrägeri mot äldre

Bedrägeri är ett mycket vanligt brott. Tyvärr är bedragare ofta väldigt påhittiga och det uppstår hela tiden nya former av bedrägerier.

Många bedragare riktar särskilt in sig mot äldre personer. Därför är det viktigt att lära sig känna igen varningssignaler och förstå vad man kan göra för att skydda sig själv och sina närstående från bedrägerier.

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är bedragaren som är skyldig, inte offret. Många som har blivit bedragna skuldbelägger sig själva medan sanningen är en annan. Vem som helst kan falla offer för bedrägeri. Med kunskap och vaksamhet kan du minska risken.

Vad är ett bedrägeri?

Ett bedrägeri är när någon lurar en annan person för ekonomisk vinnings skull. Bedrägerier utförs på många olika sätt – i personliga möten, via telefon eller på internet. Bedragare använder ofta manipulativa taktiker för att utnyttja offrets osäkerhet eller okunskap. De lurar offret till att göra något som de normalt inte skulle ha gjort.

En telefon med ett samtal från en bedragare

Lär dig att undvika bedrägerier

För att minska risken att bli bedragen behöver du vara vaksam och hålla dig uppdaterad om vanliga bedrägerimetoder. Ifrågasätt när du upplever att något inte riktigt stämmer.

Tips för att undvika bli bedragen:

 • Släpp inte in okända personer i ditt hem. Kontrollera att personerna faktiskt är de som de utger sig för att vara.
 • Avsluta telefonsamtal med okända om du känner dig osäker.
 • Förvara inte bankkort tillsammans med pinkod.
 • Var uppmärksam när du handlar eller tar ut pengar för att hindra att någon stjäl ditt kort eller din pinkod.
 • Betala inte fakturor utan att vara säker på att de är riktiga.
 • Skicka aldrig pengar till någon du aldrig har träffat i verkliga livet.


Telefonbedrägeri mot äldre

Telefonbedrägeri är något av det vanligaste bedrägerierna, framför allt mot den äldre målgruppen. Om du känner dig osäker, lägg på luren och avsluta samtalet. Signera aldrig något med Bank-ID på någon annans uppmaning, om inte du själv har tagit kontakt med exempelvis din bank. Lämna heller aldrig ut koder till kort eller konton. 

Lurad på nätet?

Internet och sociala medier erbjuder många möjligheter, så även för bedragare. Läs gärna mer om hur du kan handla säkert online här.

Så här skyddar du dig online:

 • Klicka aldrig på länkar som kommer via epost eller sms om du inte är helt säker på att de är korrekta.
 • Om en vän kontaktar dig via sociala medier men uttrycker sig annorlunda än vanligt, ring och kontrollera att det faktiskt är din vän.
 • Använd starka lösenord för digitala konton.
 • Använd antivirusprogram på datorn och andra digitala enheter. De skyddar mot skadlig programvara.

Vad kan jag göra om jag har blivit lurad?

Att ha blivit utsatt för bedrägeri kan framkalla känslor av rädsla, sorg, ilska och skam. Men det är viktigt att både polisanmäla och berätta för din omgivning vad som har hänt.

Har du blivit utsatt?

 • Polisanmäl bedrägeriet.
 • Kontakta banken om bedrägeriet involverar dina bankkort eller bankkonton.
 • Var medveten om risken för nya bedrägeriförsök – bedragaren kan försöka kontakta dig igen.
 • Prata med anhöriga och nära vänner. Berätta om vad som har hänt så att de kan stötta dig och hjälpa till att förebygga framtida bedrägerier.


Se till att bli svårlurad

Lär dig mer om hur bedragare fungerar. 60plusbanken jobbar aktivt med initiativet Svårlurad! vars syfte är att sprida information kring bedrägerier. Vet man mer om olika tillvägagångssätt är det lättare att undvika att bli bedragen. 

Till startsidan för Ekonomiskolan

Gå till steg 7 (av 7)
Arv och testamente