Vanliga frågor och svar

Vad är räntan på 60pluslånet?

Den aktuella räntan hittar du här. Du betalar ingen löpande räntekostnad utan i stället läggs räntekostnaden till den totala låneskulden som betalas först i samband med att lånet ska lösas. Räntan beräknas månatligen utifrån ditt ursprungliga lån samt upparbetat räntebelopp och justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ring oss på telefon 08-501 01 200