Meny

Vad är räntan på 60pluslånet?

Den aktuella räntan är för närvarande 7,05%*. Du betalar ingen löpande räntekostnad. I stället beräknas räntan månatligen utifrån ditt ursprungliga lån samt upparbetade räntebelopp sedan tidigare månader. Räntan för 60pluslånet justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan.