Få en mer jämställd pension

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är stor. Enligt statistik från Pensionsmyndigheten* får kvinnor i genomsnitt 28% mindre i pension än männen, vilket motsvarar drygt 81 000 kronor per år. Det är en betydande summa pengar som kan ha en avgörande skillnad på privatekonomin.

Drygt 81 000 kr mer att röra sig med årligen motsvarar närmare 6 800 kronor varje månad. Men varför är skillnaderna så pass stora och finns det något man kan göra åt det?

*Siffrorna omfattar total pension år 2022 inklusive allmän pension, änkepension, tjänstepension och privat pension.

Oavlönat arbete ger ojämställda pensioner

I många familjehushåll är det kvinnorna som har fått dra det stora lasset gällande oavlönat arbete, som att ta hand om familj och hem. Männen har i högre grad arbetat och har då samtidigt haft ett kontinuerligt pensionssparande under sin yrkesverksamma karriär.

Kvinnor som varit i arbete har i större grad gått ner i arbetstid, tagit majoriteten av föräldraledigheten och vård av sjukt barn under barnens uppväxt. Dessutom har många yrkesverksamma kvinnor även utsatts för lönediskriminering, där man haft en lägre lön än sina jämlika manliga kollegor. 

Kompensation jämnar ut pensionerna

Lever du i en relation där pensionen fortfarande ligger framför dig kan det vara bra att diskutera hur den minskade lönen och därmed pensionssparandet kan kompenseras. En kompensation kan ske på flera sätt men de två vanligaste tillvägagångssätten är:

 • Privat sparande i ett öronmärkt konto för partnern
  Den som tjänar mest kan spara privat till den andre partnern i ett öronmärkt konto. Är ni gifta rekommenderas att upprätta ett äktenskapsförord, där ni anger att kontot är en enskild egendom. På så vis kan det inte ingå i en eventuell bodelning vid skilsmässa.
 • Överlåta premiepensionen
  Premiepensionen som är en del av den allmänna pensionen, är inkomstgrundande och kan föras över till sin partner. Man kan dock inte föra över tidigare intjänad premiepension, utan det är den framtida pensionsrätten du kan överföra. Premiepensionen minskar dock med 6% vid överföring och upphör vid skilsmässa eller bortgång. Läs mer om pensionen och dess olika delar här.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Läs mer om 60pluslånet

Ett jämställt hushåll trots ojämna pensioner

När man redan har gått i pension är det desto svårare att åtgärda ojämställda pensioner. Det man kan göra är att försöka jämna ut olikheterna i hushållet med de medel som finns. Det finns olika tillvägagångssätt att göra det på och vad som fungerar bäst för er vet bara ni. Nedan ger vi tips på hur man kan gå tillväga för att skapa en jämställd ekonomi i ett annars ojämställt hushåll.

 • Dela upp kostnader efter storlek på inkomst
  Räkna ut hur stor del i procenttal som vardera inkomst motsvarar och använd det för att se hur stor del av hushållets kostnader som inkomsten ska täcka. Enklast görs det genom att lägga ihop hushållets totala inkomster för att sedan se hur stor del av dem som kommer från respektive partner.

  Räkneexempel
  Hushållets totala inkomster är 25 000 kronor. Pension A är på 10 000 kronor och pension B på 15 000 kronor.
  10 000 / 25 000 = 0,4. 10 000 kr motsvarar 40%.
  Pension A motsvarar 40% av hushållets totala inkomster och ska därmed betala 40% av hushållets kostnader. Genom att räkna ihop de totala kostnaderna får ni också fram vad det innebär i kronor.

 • Hushållets inkomster på gemensamt konto
  Genom att föra över hushållets samtliga intäkter på ett gemensamt konto delar ni lika på alla medel. Från det gemensamma kontot betalar ni hushållets samtliga kostnader och det som blir över tillhör er båda. 

Prata ekonomi och pensioner

Det är viktigt att våga prata ekonomi med varandra och testa er fram till den lösning som fungerar bäst för er. Bara för att man alltid har gjort det på ett sätt behöver det inte betyda att det är det rätta. Ta också gärna del av våra tips kring hur du kan tänka vid uttag av pensionen.

Laddar