Kvarskatt - allt du behöver veta

Kvarskatt, även kallat restskatt, innebär att man har skatt kvar att betala. Din årsinkomst och kommun avgör hur mycket du ska betala i skatt enligt skattetabell. För många pensionärer har det dragits för lite skatt på pensionen under föregående år, vilket resulterar i en kvarskatt.

Vad är kvarskatt?

Kvarskatt, som är motsatsen till skatteåterbäring, innebär att man har betalat för lite i skatt. Det är vanligt att just pensionärer har betalat för lite i skatt under det gångna året, vilket resulterar i en extra utgift i form av kvarskatt. Med mindre marginaler kan kvarskatten slå hårt mot en redan pressad ekonomi.

Varför får man kvarskatt?

Varför det är vanligt bland just pensionärer att få kvarskatt är på grund av att man ofta har många olika utbetalare av sin pension. Vanligast är att Pensionsmyndigheten betalar ut pensionen, men också andra olika tjänstepensionsbolag.

Huvudarbetsgivaren, det vill säga den som står för det högsta utbetalade beloppet, drar som regel skatt enligt skattetabell för den kommun du bor i. Huvudarbetsgivaren, vilket för många är Pensionsmyndigheten, utgår från att deras utbetalning är din enda inkomst. Då utbetalningar även görs från andra utbetalare blir den totala inkomsten desto högre, vilket kan innebära att skattesatsen som dras är för låg. Övriga utbetalare gör dessutom ett schablonavdrag på 30 % oavsett storlek på utbetalning.

Ditt ansvar att undvika kvarskatt

Det är enbart ditt ansvar att se till så du betalar rätt procentsats skatt. Det finns dessvärre ingen funktion som gör det möjligt att samordna dina inkomster mellan olika utbetalare och därför behöver du själv titta på de skatteavdrag som görs och se så de är tillräckliga. Ju fler utbetalare man har, desto större är risken för att det totala skatteavdrag som görs blir för lågt.

Tar man ut hela sin allmänna pension från Pensionsmyndigheten görs ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för den berördes kommun. Tas tjänstepension ut samtidigt dras endast 30 % i skatt på tjänstepensionerna då dessa räknas som sidoarbetsgivare. Här berättar vi mer om pensionens olika delar.

Väljer man att endast ta ut delar av pensionen dras 30 % i skatt då pensionen per automatik räknas vara en sidoarbetsgivare utöver en eventuell lön. Läs gärna mer om hur man kan tänka vid uttag av pensionen.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Läs mer om 60pluslånet

Hur undviker man kvarskatt?

Har du fått kvarskatt i årets deklaration är det ingenting du kan göra något åt nu, förutom att betala det du är skyldig. Däremot kan du se till så du undviker kvarskatt under kommande år. Genom att säkerställa att det dras mer i skatt på dina inkomster, framför allt på den pensionsinkomst som är störst, kan du minimera risken för att betala för lite i skatt.

Ska du gå i pension mitt under året och vill att rätt skatteavdrag ska dras från början är det viktigt att begära jämkning hos Skatteverket. Genom att jämka kan du undvika att behöva betala kvarskatt under kommande år. Din arbetsgivare drog skatt på din lön med utgångspunkt att du skulle ha samma lön året ut. På samma sätt drar Pensionsmyndigheten skatt på pensionen med utgångspunkt att du haft pensionen som enda inkomst under hela året. Genom att jämka kan Pensionsmyndigheten dra mer i skatt från början. Har du inkomster från flera håll som pensionär kan det vara viktigt att begära jämkning även fortsättningsvis.

Hur betalar man mer i skatt?

Önskar du betala mer i skatt för att undvika kvarskatt måste du vända dig till berörd utbetalare. Gäller det tjänstepensionen eller din privata pensionsförsäkring måste du kontakta det bolag som betalar ut den delen av pensionen. Önskar du att Pensionsmyndigheten gör ett högre skatteavdrag kan du anmäla det digitalt genom att logga in på deras hemsida.

Ett annat alternativ är att ansöka om skattejämkning hos Skatteverket.

Det gäller vid kvarskatt

I slutskattebeskedet som skickas ut från Skatteverket hittar du de uppgifter du behöver gällande din restskatt. Där framgår både storlek och sista betalningsdatum för när kvarskatten ska vara betald. Kvarskatten betalas genom att man gör en inbetalning till sitt skattekonto via Swish eller bankgiro. Du kan själv välja att betala allt på en gång eller göra en delbetalning, så länge hela beloppet finns på skattekontot på förfallodagen. Läs mer om vad som gäller vid kvarskatt på Skatteverkets hemsida.

Laddar