Trygga garantier med 60pluslånet

60plusbanken vill hjälpa fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi och en ökad livskvalitet. Det gör vi genom att på ett tryggt och ansvarsfullt sätt erbjuda olika lösningar att frigöra kapital från det egna boendet. Med 60pluslånet tillkommer alltid två viktiga garantier, skuldfri-garanti och bo-kvar-garanti, för att du som kund ska känna dig trygg och säker genom hela låneprocessen.

Trygg och säker lånelösning

Skuldfri-garanti

Vår skuldfri-garanti innebär att du aldrig kan bli skyldig oss mer än bostadens aktuella marknadsvärde. Det lämnas heller inte kvar några skulder till dina arvingar. 

Bo-kvar-garanti

60plusbankens bo-kvar-garanti innebär att du får bo kvar i bostaden resten av livet eller så länge du själv önskar, oavsett hur mycket lånebeloppet har växt med tiden.

Bo-kvar-garanti

60plusbankens bo-kvar-garanti innebär att du får bo kvar i bostaden resten av livet, eller så länge du själv önskar - oavsett hur mycket lånebeloppet har växt med tiden.

Skuldfri-garanti

Skuldfri-garantin innebär att det är 60plusbanken som står för risken vid eventuellt fallande bostadspriser och stigande räntor som kan resultera i att lånet blir större än bostadens marknadsvärde. Du eller dina arvingar kommer alltså aldrig behöva betala tillbaka mer än det aktuella marknadspriset på din bostad vid en försäljning.