Vad skiljer 60pluslånet från de tidigare seniorlånen?

Efter 60 kan det bli svårare att ta ett bolån. Orsaken till detta är att man ofta får en lägre inkomst när man går i pension, det gör att bankens kalkyler indikerar på att pensionen inte kommer kunna täcka kostnaderna för ett nytt lån. Därför började en del banker och försäkringbolag erbjuda seniorlån, som en möjlighet för personer över 60 år att frigöra kapital från sin bostad. Över åren har produkten uppdaterats och förändrats till en trygg lånelösning.

Vad är ett seniorlån?

Seniorlån är ett samlingsnamn för lån som vänder sig till äldre personer som har ett behov av kapital och äger en bostad, men som idag inte har möjlighet att ta ett traditionellt bostadslån.

För att kunna ta ett seniorlån behöver du vara 60 år eller äldre och äga din bostad. Ett seniorlån, eller en kapitalfrigörelsekredit som det också kallas, är ett lån med din bostad som säkerhet. Seniorlånet gör det möjligt att frigöra kapital ur värdet på din bostad. Det kan däremot inte jämställas med ett vanligt bolån.

Ta del av vår artikel som ger dig en tydlig bild av vad ett seniorlån är. 

Vad skiljer seniorlån från andra lån?

Till skillnad från andra lån, som bolån eller blancolån, betalar du inga månatliga räntor eller amorteringar. Istället läggs dessa till lånet och betalas den dag som lånet löses. Det gör att lånet blir större med tiden. Fördelen är att månadskostnaderna behålls låga och att du får ut mer pengar att leva för, vilket många seniorer har stor nytta av.

Eftersom du belånar din bostad genom seniorlånet kan det vara en god idé att prata med barnen om hur det kan påverka arvet. Då lånet löses den dag du antingen säljer bostaden, eller går bort, är det bra att prata om förväntningar på ett eventuellt arv med efterlevande.

Hur såg de tidigare seniorlån ut?

De tidigare seniorlånen som erbjöds på marknaden hade en bestämd löptid vilket gjorde att lånet behövde lösas efter en viss bestämd tid. Det gjorde att många blev tvungna att sälja sitt boende för att få loss pengar till att lösa lånet.

Tidigare kunde även lånet växa sig större än värdet på bostaden. Vilket gjorde att en skuld kunde finnas kvar även efter försäljning av bostaden, eller att skulden följde med i dödsboet. Det gjorde att låntagaren eller efterlevande kunde försättas i en låneskuld som de inte kunde betala.

Idag är seniorlån en trygg lånelösning

Idag har seniorlånen gjorts om för att öka tryggheten för låntagarna. På 60plusbanken erbjuder vi 60pluslånet för dig som är 60 år eller äldre och äger din bostad. Det är ett lån med både Bo-kvar-garanti och Skuldfri-garanti som garanterar att du får bo kvar i bostaden så länge du önskar och att lånet aldrig kan bli större än bostadens värde.

Det innebär att den dag som lånet ska lösas, antingen när du vill sälja din bostad eller vid bortgång, så kommer lånet lösas oavsett lånebelopp. Det kommer inte kvarstå någon skuld för varken dig eller eventuella arvtagare.

Ökad trygghet och kunskap

På 60plusbanken får du en personlig lånespecialist som tydligt förklarar hur 60pluslånet fungerar och guidar dig genom hela processen.

Vill du veta mer om 60pluslånet?

Vill du veta mer om pensionärslån och vår produkt 60pluslånet? Läs mer om hur lånet fungerar eller kontakta en lånespecialist på 08-501 01 200.


Vad är egentligen ett hypotekslån och hur fungerar det? I vår artikel hittar du all information du behöver. 

I ett representativt låneexempel på 750 000 kr med rörlig nominell ränta på 7,90% och månatlig kapitalisering, är den effektiva räntan 8,20%, beräknat på 15 års lånetid, inklusive uppläggningsavgift (1 850 kr), administrativ värderingsavgift (1 995 kr) och aviavgift (95 kr/år via autogiro). Total skuld efter 15 år är då 2 443 507 kr (per 2023-08-12)